"If your life is free of failures, maybe you are not taking enough risks."
 
Home | Values Ed. Program |Approaches | Dimensions of Man | Sample Lessons
Activities | Integration | V.E. Articles | Tips for Teachers | Organizations | Profile| Contact Us
 
 
 

ere are several sample of our poems

PAWANG KAT0T0HANAN

I Ang taong matapat ay may damdaming payapa
Hindi nababagabag ng takot o hiya
Nananatiling payak at mapitagan sa pagsasalita
Maging sa kilos, gawa at pakikipag-kapwa.

II Ang taong matapat ay may karangalan
Na daig pa ng kahit anupamang yaman
Malinis na pangalan ay naiingatan
Kaya naman yaman ng mga kaibigan.

III Ang taong matapat ay madalas maaasahan
Sa pagsasabi ng katotohanan
Na nagdudulot ng katatagan
Sa isang matibay at tunay na samahan.

Nonita Comia Marte

NOON at NGAYON

I. Puspusang paggabay at pagdidisiplina
Kay Itay at Inay makukuha
Batas na totoo,lahat ng salita nila.

Ang panahon ngayon ay tila nag-iiba na
Sumusubaybay sa anak ay media at yaya
Na pinagkakatiwalaan ng magulang na abala.

II. Tuwing linggo ay sama-sama
Buong pamilya at kamag-anakan pa
Kumustahan, kuwentuhan sadyang ligaya na.

Ngunit ngayon sa oras ng libangan
Kanya-kanya at isa-isang lumilisan
Computer, malls, TV at sinehan ang nasusumpungan.

III. Ikaw ay haligi ng tahanan sa bahay ay nadadatnan
Kahit dampa lamang ay puno naman ng pagmamahalan
Hiding-hindi pagpapalit sa anumang kayamanan.

Ngunit si Itay at Inay ay nagpasyang maglakbay
Kinabukasang matatag ito daw ang pakay at alay
Konkreto nga ang aming bahay ngunit salat naman sa paggabay
Nonita Comia Marte

THEY SAY I AM LAZY, BUT….
Benjamin Isaac Marte

They say I am lazy, but…
…when I toil in the fields, plow the paddies or plant rice, drenched with mud, I trudge ceaselessly;
…when I sell candies and cigarettes, run after cars and jeepneys, exposed to the noonday sun, risk my life just to eke out of living, I move tirelessly;
…when work in construction sites under the most adverse conditions, dig ditches, carry heavy loads, rain or shine, I confront it unflinchingly;
…when I engage in cottage industries, sew dresses, craft metal, or make furniture, covered with sweat, I labor creativity;
…when I manage households and sari-sari stores, cut hair in parlors, sell my skills, repair things, I do my best uncomplainingly;
…whatever work I perform, I do it wholeheartedly;
They say I am lazy, but …. What do you think?
-Benjamin Isaac G. Marte

Boys and Girls
(sung to the tune of “Jingle Bells”)

You are free to choose
What you want to be
All the things they do
You can do it, too
Boys can cook and sew
Girl can hammer nails
What fun it is to try the things
You thought you could not do
Hey!
Boys and girls, girls and boys
Everyone is fair
Oh! What fun it is to try
The things that others do
Hey!
Work and play, play and work
Everything is fair
Oh! What fun it is to try
The things that others do
Benjamin Isaac G. Marte and Nonita Comia Marte

   
 

Profile

Books
Poems
Students
 

MAYLALANG:
HANDUGAN NG KABUTIHAN
Edukasyon sa Pagpapahalaga IV

 
2005 Copyright © Benjamin Isaac G. Marte and Nonita C. Marte All Rights Reserved.
Web Site Conceptualized and Developed By: HiMEM